Iyengar Yoga

“Health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit. When one is free from physical disabilities and mental distractions, the gates of the soul open.”  B.K.S. Iyengar

Wat is Iyengar Yoga?

foto-yoga-zwYoga is een levenswijze en komt oorspronkelijk uit India, het woord yoga betekent letterlijk verbinden. Bij Iyengar Yoga ligt het accent in eerste instantie op de fysieke uitdaging. Door de systematische opbouw van de lessen worden de grondbeginselen van yoga geleerd en wordt de beoefenaar steeds opnieuw uitgedaagd tot meer precisie en moeilijkere asana`s (houdingen). Er worden nauwkeurige aanwijzingen gegeven en er wordt gewerkt met Iyengar Yoga props (hulpmiddelen). De leraar geeft niet alleen fysieke instructies, maar komt ook langs om de leerling in de houding te corrigeren. Door deze aanpak komt de geest tot rust en wordt de yogabeoefenaar mentaal sterker. Het uiteindelijke doel van yoga is dan ook het stilleggen van de schommelingen van de geest. De yogahoudingen (asana`s) zijn daarbij een hulpmiddel.

Belangrijk en kenmerkend voor Iyengar yoga is het ontwikkelen van kracht, uithoudingsvermogen en een correcte lichaamshouding. Dit gaat samen met het verkrijgen van meer lenigheid en een diepere ontspanning.

Mr. B.K.S. Iyengar

Iyengar

” I always tell people, live happily and die majestically”

Mr. Iyengar was een oprecht en betrokken yogabeoefenaar. Door intense oefening en onderzoek ontwikkelde hij een ongekend inzicht in de houdingen (asana’s) en de ademhaling (pranayama) van de Hatha Yoga. Hij heeft de technieken ervan gedetailleerd uitgewerkt. Sleutelbegrippen daarbij zijn: extensie, expansie, in lijn brengen (alignment), connectie en precisie.

Ook ontwikkelde hij hulpmiddelen zoals riemen, blokken, touwen, stoelen, houten boogjes, dekens en kussens. De hulpmiddelen helpen bij een correcte uitvoering van de houdingen, ze ondersteunen bij problemen en intensiveren de beoefening voor wie grenzen wil verleggen.

Mr. Iyengar’s benadering was vernieuwend en kreeg wereldwijd erkenning. B.K.S. Iyengar overleed in 2014 op 95-jarige leeftijd in zijn geboorteland India. Zijn gedachtegoed wordt voortgezet, onder andere door zijn dochter Geeta en zijn zoon Prashant, en door de vele leraren in India en wereldwijd die volgens deze methode zijn opgeleid en erin lesgeven.

B.K.S. Iyengar Yoga Vereniging Nederland

De B. K.S. Iyengar Yoga Vereniging Nederland is verantwoordelijk voor het toekennen van de certificaten aan leraren (geautoriseerd door B.K.S. Iyengar) en het waarborgen van de kwaliteit van Iyengar Yoga in Nederland.

Het Iyengar Yoga Certification Mark is een erkenning dat de lessen in de yogastudio voldoen aan de hoge standaard die door Iyengar beschreven is in de ‘Guidelines for Iyengar Yoga Teachers’.

Annelies is lid van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland.

Meer informatie